mimikriya-5

синица, синичка, синица в кустах, мимикрия